Qwizcards Embed codes Login/edit


[qdeck random="true" card_back="none"]

[h] Kovalenta bindningar och elektronegativitet

[i] KOVALENTA BINDNINGAR OCH ELEKTRONEGATIVITET
Niklas Dahrén, kemilektioner.se

[start]

[q] Kovalent bindning

[a] En kovalent bindning innebär att 2 atomer delar på valenselektroner. Atomerna hålls ihop med varandra eftersom det uppstår en attraktion mellan de båda atomkärnornas positiva laddning och de delade valenselektronerna negativa laddning.

[q] 2 huvudtyper av kovalenta bindningar

[a] Opolära kovalenta bindningar (kallas ofta bara för "kovalenta bindningar").

Polära kovalenta bindningar.

[q] Opolära kovalenta bindningar 
(vanliga kovalenta bindningar)

[a] Atomerna delar lika (eller nästan lika) på elektronerna. Atomerna har samma eller nästan samma elektronegativitet vilket innebär att bindningselektronerna kommer befinna sig mittemellan de båda atomerna. 

[q] Polära kovalenta bindningar 

[a] Atomerna delar "olika" på elektronerna. Atomerna har olika elektronegativitet vilket innebär att en atom attraherar och drar åt sig bindningselektronerna mer. 

[q] Vilka bindningar förekommer mellan atomerna i denna molekyl?


[a] Polära kovalenta bindningar 

[q] Vilken bindning förekommer mellan atomerna i denna molekyl?


[a] Opolär kovalent bindning (vanlig kovalent bindning) 

[q] Vilken bindning förekommer mellan atomerna i denna molekyl?

[a] Opolär kovalent bindning (vanlig kovalent bindning) 

[q] Vilken bindning förekommer mellan atomerna i denna molekyl?

[a] Opolär kovalent bindning (vanlig kovalent bindning).

 Skillnaden i elektronegativitet mellan kol och väte är så pass liten att denna bindning räknas som en polär kovalent bindning.

[q] Elektronegativitet

[a] En atoms förmåga att attrahera och dra till sig valenselektroner. Hög elektronegativitet innebär att atomen är bra på att attrahera valenselektroner.

Följande faktorer avgör en atoms elektronegativitet:
- Atomens radie
- Nettoladdningen innanför valensskalet (effektiv kärnladdning).

[q] Vilken atom av C och O har högst elektronegativitet?

[a] O har högst elektronegativitet eftersom O har +6 nettoladdning (effektiv kärnladdning) medan C har +4. 

[q] Vilken atom av F och O har högst elektronegativitet?

[a] F har högst elektronegativitet eftersom F har +7 nettoladdning (effektiv kärnladdning) medan O har +6. 

[q] Vilken atom av Li och Be har högst elektronegativitet?

[a] Be har högst elektronegativitet eftersom Be har +2 i nettoladdning (effektiv kärnladdning) medan Li har +1. 

[q] Vilken atom av Li och Na har högst elektronegativitet?

[a] Li har högst elektronegativitet eftersom Li har 2 elektronskal medan Na har 3 elektronskal. Färre skal innebär att valenselektronerna känner av atomkärnan bättre och har svårare att lossna. 

[q] Vilken atom av Li och Na har högst elektronegativitet?

[a] Li har högst elektronegativitet eftersom Li har 2 elektronskal medan Na har 3 elektronskal. Färre skal innebär att valenselektronerna känner av atomkärnan bättre och har svårare att lossna. 

[q] Pauling-skalan

[a] Pauling-skalan visar grundämnenas elektronegativitet. 

Den definierades av kemisten Linus Pauling år 1934.

[q] Fullständig laddning

[a] Om en atom förlorar en elektron fullständigt till en annan atom så omvandlas atomen till en jon. Jonen har då +1 i laddning. Det är en s.k. ”fullständig laddning” som har det exakta värdet +1. Den mottagande atomen blir samtidigt en negativt laddad jon med laddningen -1.

[q] Partiell laddning

[a] Partiell laddning = Ofullständig laddning 
Om en atom delvis förlorar en elektron till en annan atom genom att elektronen förskjuts mot den andra atomen, då säger man att atomen får en partiell positiv laddning. Atomen blir då inte omvandlad till en jon eftersom den inte förlorar elektronen fullständigt. Den mottagande atomen blir samtidigt partiellt negativt laddad. Partiella laddningar representeras av den grekiska bokstaven delta (δ) följt av ett plustecken eller minustecken (δ- eller δ+).

[q] Elektronformel  

[a] En elektronformel visar en atom eller molekyls struktur genom att alla valenselektroner ritas ut.


[q] Strukturformel


[a] En strukturformel visar en molekyls struktur genom att bindningselektronerna mellan atomerna ritas ut. Det är enbart bindningselektronerna som ritas ut (de andra är ”onödiga”) och dessa ritas ut med streck för att tydliggöra hur atomerna binder med varandra (varje streck motsvarar 2 elektroner).

[q] Dubbel- och trippelbindningar


[a] I vissa molekyler måste atomerna dela på fler än 2 elektroner för att alla ingående atomer ska få ädelgasstruktur och därmed sänka deras energi så mycket som möjligt (maximalt antal bindningar). Det kan då skapas dubbel- och trippelbindningar. I en dubbelbindning delar atomerna på totalt 4 elektroner och i en trippelbindning delar atomerna på totalt 6 elektroner.

[q] Vad är skillnaden i elektronegativitet mellan atomerna vid en polär kovalent bindning?

[a]   Skillnaden i elektronegativitet mellan atomerna är oftast mellan 0,5-1,9

[q] Vad är skillnaden i elektronegativitet mellan atomerna vid en opolär kovalent bindning (vanlig kovalent bindning)?

[a]   Skillnaden i elektronegativitet mellan atomerna är under 0,5 (oftast är det ingen skillnad alls)

[q] Vad är skillnaden i elektronegativitet mellan de atomer som ger upphov till jonföreningar?

[a]   Skillnaden i elektronegativitet mellan atomerna är oftast över 1,9 [x] [restart]

[/qdeck]


You can show this quiz/flashcard deck within a page on Facebook pages, Google Sites, and elsewhere.  Your users will just see the quiz/flashcard deck; it will look like it's right there on your page (rather than this Qwizcards page).

Embed code

Embed code copied to clipboard

Instructions

You can embed an iframe in a tab on a Facebook page (e.g., from your Home Page: ▾ > Create Page > Local Business or Place).  This worked for us (November 2017).

After you've created a page, add the “Static HTML” app to your page.  Static HTML: iframe tabs  (opens in new tab)

Once you see “To start using this app, click in this area and enter your code”, replace all of the text there with the embed code (above).  Click Save & Publish, then click View on Facebook. 

The tab shows up on your Facebook page (again, not your home page) – perhaps under “▾ See more” in the left sidepanel – as “Welcome”.  You can view it there. 

You can change the name of the tab: Settings > Edit Page > Tabs > Welcome > Settings > Edit Settings

You can change the embed code (to customize the border color, the width and height of the quiz/flashcard deck, etc).  When viewing the tab, click the green “Edit tab” button.  Make your changes, click “Save and Publish”, then click “View on Facebook”.

URL

URL copied to clipboard

Instructions

These steps worked for us (November 2017).

In editing mode do: Insert > “More gadgets...”

Enter “iframe” in the search box.

Click this one (not the first one):

Then click “Select”

It shows options for Title and Title URL.  These are optional.  The next option is “src”.  Enter the URL (above) there.

Set the “Width” and “Height” options here.  (The Qwizcards default is 500 x 300 pixels.) 

Also, down below under “Display”, set those “Width:” and “Height:” options.  Then click “OK”.

You can adjust these settings later by clicking the gadget and the “Properties” icon

URL

URL copied to clipboard

Instructions

On right pane, INSERT > Embed URL

Enter the URL (above). It says “Whole page...” but Qwizcards will just show the quiz/flashcard deck.

Enter “iframe” in the search box.

Click INSERT

Use the blue border to resize the frame - this takes some trial and error (use the Preview icon to see the result).

URL

URL copied to clipboard

Instructions

If you have or can install a WordPress plugin that supports iframes – for example, iframe (opens in new tab) – then just paste the URL, above, into the src parameter of the shortcode.

Embed code

Embed code copied to clipboard

Instructions

If you edit with Text mode, then you can paste-in the embed code (above) and this quiz/flashcard deck will appear when you view your WordPress page.

“Text” mode is the tab that is an alternative to “Visual” at the top right of the WordPress editor window.  Paste the embed code where you want your quiz/flashcard deck to appear on your page.  You can then continue editing in Visual mode.

By default, the size and border color and style will be set to the quiz/flashcard deck’s size and border.  You can customize these on your page by changing the data-style attribute in the embed code.

Please note: the wordpress.com free plan (among others) does not allow embeds, so this won’t work there! 

Embed code

Embed code copied to clipboard

Instructions

On any page that allows Javascript, place the embed code (above) in the <body> section of your page where you want your quiz/flashcard deck to appear. The embed script will create an iframe (“inline frame”) and load the quiz/flashcard deck there.

By default, the iframe size and border color and style will be set to the quiz/flashcard deck’s size and border.  You can customize these on your page with the data-style attribute in the embed code.

Embed code

Embed code copied to clipboard

Instructions

To embed in Canvas and other sites that do not allow JavaScript, use the embed code above.  In Canvas you can use the “Insert/edit media” icon, or you can use the “HTML Editor”.  After clicking Insert/edit media, choose the “Embed” tab, and paste in the embed code.

Or you can paste the embed code directly into your page after clicking “HTML Editor”.

You may have to adjust the width and height numbers to match your quiz/flashcard deck.